Kariyer

Tantitoni İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları Politikamız;

İnter Mutfak'ı gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynağı olduğu bilinci ile,
müşteri ve satış odaklı stratejilerimiz doğrultusunda aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

Sektörde büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, ilkeli, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek ve böylelikle kurumsallaşmaya katkıda bulunmak,
 
Adayların mevcut nitelikleri ile şirket ihtiyaçlarının örtüştüğü işe alım politikası izlemek,

Şirketimiz içerisinde yüksek potansiyel sahibi çalışanları seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak,
 
Atamalar ile kariyer planlaması yapmak,
 
Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirme,
 
Personel sirkülasyonunu minimize etmeye çalışmak,
 
Hedef birliğini sağlayarak, herkesin ekip dayanışması içinde çalışmasını sağlamak,
 
Şeffaf bir yönetim politikasının hakim olduğu, çalışanlar arasında adaletli yaklaşımın egemen olduğu, iletişime açık, işbirlikçi ve tüm çalışanlarımızın özgürce düşündüklerini paylaşabildiği demokratik bir çalışma ortamı yaratmak.
 
Çalışanlarımızdan beklentilerimiz; çalışma disiplini, ekip çalışması, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, değişim ve gelişime açık olmalarıdır.

Takımımızın Bir Parçası Olmak İster Misiniz?

İşe alım politikamızı "Doğru işe doğru insan" stratejisi temelinde uygulamaktayız.
Şirketimize takım olmanın bilincine sahip, yeniliklere ve değişime açık, kendisini geliştirirken bizi de geliştirecek ve değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılmasını hedefleriz.
İnsan kaynağı ihtiyaçlarımızı, kısa ve orta vadedeki stratejik hedeflerimiz doğrultusunda karşılarız.
Çalışan seçiminde, gelişim potansiyeli olan kişilerin işin gerektirdiği yetkinliklere uygunluğunu, şirket kültürüne uygunluğunu ve sektörel koşulları dikkate alırız. Tantitoni İş BaşvurularıTantitoni İş Başvuruları Tantitoni İş Başvuruları


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.